Kuvataideakatemian vaihto-ohjeet

Näin haet kansainväliseen vaihtoon Kuvataideakatemian opiskelijana.

Voinko hakea vaihtoon?

Vaihto-opiskelupaikkaa voivat hakea kaikki Kuvataideakatemian tutkinto-opiskelijat. Voit lähteä vaihtoon aikaisintaan toisena opiskeluvuonna.

Kuvataiteen koulutusohjelman tutkintovaatimuksissa ohjeellinen vaihtoaika on: 

  • kandidaatintutkinnossa 2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät tai 3. vuoden syksy 
  • maisterivaiheessa 4. vuoden kevät tai 5. vuoden syksy 
  • erillisissä maisteriopinnoissa 1. vuoden syksy 

Praxis-ohjelman maisteriopiskelijoiden, nykytaiteen historian ja teorian ohjelman kandiopiskelijoiden kanssa vaihtomahdollisuuksista ja vaihdon ajankohdasta keskustellaan erikseen. 

Huomaathan, että vaihto ei ole mahdollista tavoitteellisen tutkinnon suorittamisajan (5,5 vuotta, erillisissä maisteriopinnoissa 2 vuotta ja nykytaiteen historian ja teorian ohjelmassa 3 vuotta) jälkeen. 

Tohtoriopiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon neljän vuoden sisällä opiskeluoikeuden alkamisesta, mutta eivät voi olla työsuhteessa Taideyliopistoon vaihdon aikana.

Näin haet vaihtoon

Keskustele vaihtosuunnitelmastasi

Keskustele mahdollisuuksien mukaan suunnitelmistasi omaopettajasi kanssa esimerkiksi HOPS-tapaamisen yhteydessä (tämä ei ole kuitenkaan pakollista eli tätä varten ei tarvitse varata HOPS-keskusteluaikaa).

Tutustu vaihtokohteisiin

Voit valita alustavaan hakemukseen enintään kolme kohdetta.

Täytä alustava hakemus opiskelijavaihtoon alkuvuodesta

Linkki lomakkeeseen lähetetään sähköpostitse opiskelijat-listan kautta. Huomaathan, että mikäli opiskelijoita joudutaan priorisoimaan joihinkin vaihtokohteisiin, tapahtuu se alustavan hakemuksen tietojen ja opintojen etenemisen perusteella.

Selvitä hakuajat ja -ohjeet

Jos opetusalueiden professorit puoltavat suunnitelmiasi, selvitä vaihtokohteen hakuajat ja -ohjeet kansainvälisten asioiden suunnittelijan kanssa. Vaihdolle saatetaan asettaa myös ehtoja, kuten tiettyjen pakollisten kurssien suorittaminen ennen vaihtoa tai kandidaatin tutkinnon suorittaminen ajallaan.

Jätä hakemus

Jätä varsinainen hakemus liitteineen (yleensä motivaatiokirje, portfolio, CV) vaihtokohteen ohjeiden mukaisesti.

Odota tietoa vaihtopaikasta

Kun saat vaihtokohteesta vastauksen, ota yhteys kansainvälisten asioiden suunnittelijaan apurahojen ja muiden käytännön asioiden hoitamiseksi. Muista kuitenkin, että viime kädessä kohdekorkeakoulu tekee päätöksen siitä, hyväksyykö vai hylkääkö vaihtohakemuksen.

Lisätietoa