10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hyvinvoinnin opas: terveet rajat vuorovaikutuksessa

Missä kulkee raja? Millainen kohtelu on asiallista yliopistoyhteisössä ja mitä voit tehdä kohdatessasi epäasiallista käytöstä.

Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisönsä ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Jokaisella on myös oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti ja kunnioittavasti, koska nämä ovat perusedellytyksiä työ- ja opiskeluyhteisön toimivuudelle sekä yksilön hyvinvoinnille. 

Millainen kohtelu on asiallista?

Asiallinen kohtelu tarkoittaa omien ja toisten fyysisten ja psyykkisten rajojen kunnioittamista. Se on yksinkertaisimmillaan sekä itseään että toista kohtaan osoitettua hyväntahtoista ja rakentavalla tavalla rehellistä puhetta, kehonkieltä ja tekoja. Esimerkiksi kommunikointi avoimella, uteliaalla ja lämpimällä tavalla auttaa ilmaisemaan vaikeita tunteita ja vaikkapa vihaisuutta päättäväisyytenä aggressiivisuuden ja automaattisen reagoimisen sijaan. On kuitenkin tärkeää, että lämmin, avoin ja utelias asenne näkyy myös kehonkielessä ja äänensävyssä. Kyse ei ole asioiden silottelemisesta tai näyttelemisestä vaan siitä, että toimii autenttisesti rohkeasti, päättäväisesti ja sekä toisen että omasta näkökulmasta kiinnostuneesti. 

Asiallinen kommunikointi voi kuulostaa esimerkiksi tältä: ”Kun sanot noin, huomaan, että turhaudun.”, ”Tämä tapa hoitaa asia ei valitettavasti toimi minulle. Voisimmeko miettiä meille molemmille sopivan tavan hoitaa asia.”, “Olen eri mieltä.”, ”Mitä tarkoitit tuolla, mitä sanoit? Haluan ymmärtää, miten näet tilanteen.” 

Miten tunnistaa epäasiallinen kohtelu?

Epäasiallinen kohtelu on moninaista. Se voi olla puhetta, kehonkieltä ja tekoja, mutta myös esimerkiksi hiljaisuutta. Fyysinen epäasiallinen kohtelu on usein psyykkistä epäasiallista kohtelua ilmeisempää. Se mikä on milloinkin epäasiallista kohtelua, riippuu kokijasta, mutta myös kontekstista. 

Taideyliopiston toimintaohje epäasiallisen kohtelun tilanteisiin

Taideyliopisto on koonnut toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun tilanteisiin. Ristiriitatilanteiden toimintaohjeessa käydään läpi eri epäasiallisen kohtelun muotoja (kiusaaminen, syrjintä, häirintä, vallan väärinkäyttö) esimerkkien avulla kuvaten miten nämä voivat näyttäytyä opiskeluympäristössä ja vuorovaikutustilanteissa. Käytä toimintaohjetta apuna, jos olet epävarma sinua kohtaan osoitetun kohtelun asiallisuudesta.  

Mitä voin tehdä, jos kohtaan epäasiallista kohtelua?

Jos jokin tuntuu sinusta väärältä, se tuntuu sinusta väärältä. Tunteita ei tarvitse perustella tai oikeuttaa. Jos mahdollista, ilmaise epäasiallisesti käyttäytyvälle, että hänen toimintansa loukkaa ja pyydä häntä lopettamaan se. Keskustellessasi henkilön kanssa täsmennä, mikä hänen toiminnassaan on mielestäsi epäasiallista kohtelua. Tuo esille, ettet hyväksy hänen toimintaansa, ja pyydä häntä lopettamaan. Näin voit auttaa epäasiallisesti käyttäytyvää tiedostamaan toimintansa loukkaavuus. Parhaimmassa tapauksessa tilanne korjaantuu tällä tai muunlaisella rakentavalla asiaan puuttumisella. Toisinaan tilanne voi johtaa esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen. Mikäli tilanne on uhkaava, poistu tilanteesta ja/tai pyydä toinen henkilö avuksi. 

Jämäkkä käyttäytyminen auttaa toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Jämäkkyyden perustana on ajatus, että jokaisen oikeudet ja tarpeet ovat yhtä arvokkaita. Omien rajojen tunnistaminen, omien rajojen puolustaminen ja oman itsen arvostaminen ovat keskeisiä taitoja oman hyvinvoinnin tueksi. Jämäkkyystaitojen vahvistaminen voi auttaa sinua puolustamaan omia oikeuksiasi ja rajojasi ilman, että loukkaat toisen oikeuksia. Tarkemmat ohjeet selvitysprosessiin löydät yliopiston epäasiallisen kohtelun ohjeesta. 

Älä jää yksin

Jos kohtaat epäasiallista kohtelua, on tärkeää, ettet jää asian kanssa yksin tai syytä itseäsi tilanteesta. Yliopistoyhteisössä on tahoja, joilta saat tukea epäasiallisen kohtelun käsittelyyn sekä eteenpäin viemiseen.  

Lue lisää