10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (HOPS)

Taideyliopiston opiskelijana laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin, jonka mukaisesti suoritat opintojasi.

HOPSin opetussuunnitelma ja tutkintorakenne

HOPS on keskeinen opintojesi, omien tavoitteidesi, syventymiskohteidesi ja suunnittelun väline.

HOPSin runkona ja pohjana on aina opetussuunnitelma ja tutkintorakenne. Tutkintorakenteessa kerrotaan, mitkä ovat sinulle pakollisia opintoja, sisältyykö rakenteeseen joitain vaihtoehtoisia opintojaksoja, joiden väliltä voit itse tehdä valintoja, sekä minkä verran valinnaisia opintoja voit sisällyttää tutkintoosi. Opetussuunnitelmiin ja tutkintorakenteisiin voit tutusta Opinto-oppaassa.

Laadi HOPS opintojen alussa

Laadit ensimmäisen HOPSisi opintojesi alussa ja päivität HOPSiasi vuosittain. Oma akatemiasi tiedottaa tarkemmin HOPSin laatimiseen ja päivittämiseen liittyvistä käytännöistä ja aikatauluista.

Tutkintojen suorittamisaikojen ja -laajuuksien huomioiminen

Laadit HOPSisi kandidaatin ja maisterin tutkinnoille erikseen. HOPSin laatimisessa sinun on huomioitava tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika, joka vaihtelee akatemioittain sekä tutkinnon laajuus.

Tutkintojen suorittamisajat:

  • kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa 3 vuotta ja Kuvataideakatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen 3 tai 3,5 vuotta
  • maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa 2 vuotta ja Sibelius-Akatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen 2 tai 2,5 vuotta

Tutkintojen laajuudet:

  • kandidaatin tutkinto Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa on 180 opintopistettä, Kuvataideakatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen joko 180 tai 210 opintopistettä
  • maisterin tutkinto Teatterikorkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa on 120 opintopistettä, Sibelius-Akatemiassa tavoitetutkinnosta riippuen joko 120 tai 150 opintopistettä

HOPS-ohjauksessa saat tietoa siitä, miten voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset opinnot lukuvuodessa ja koko tutkinnon sen tavoitteellisessa suoritusajassa.

Tekniset ohjeet

Laadit HOPSisi opintotietojärjestelmä Pepissä.

Pepin HOPS-näkymässä:

  • näet valmiina tutkintorakenteesi ja siihen kuuluvat pakolliset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot
  • pääset muokkaamaan HOPSiasi ja merkitsemään, mitä opintojaksoja vaihtoehtoisista opintojaksoista aiot suorittaa ja mitä valinnaisia opintoja haluat tutkintoosi valita. Valinnaisten opintojaksojen tarjontaan voit tutustua Opinto-oppaassa.
  • pääset ilmoittautumaan opetukseen (kursseille sekä yksilöopetukseen)
  • voit tehdä aikataulusuunnitelman opintojen suorittamiselle ja merkitä muistiin mahdolliset poissaolojaksosi
  • voit tehdä HOPSiisi muistiinpanoja ja lähettää viestejä HOPS-ohjaajillesi

HOPSiisi sisällytät myös mahdolliset kansainvälisissä vaihto-opinnoissa tekemäsi opinnot.

Tukea ja ohjausta

HOPSin laatimiseen saat apua suunnittelijalta sekä akateemiselta HOPS-ohjaajalta (esimerkiksi tutoropettaja), joiden kanssa pääset keskustelemaan tavoitteistasi ja suunnitelmistasi HOPS-keskusteluissa.

HOPSin hyväksyminen

Kun olet laatinut HOPSisi, lähetät sen hyväksyttäväksi Pepissä suunnittelijalle ja/tai akateemiselle HOPS-ohjaajalle.