Opiskeluoikeudesta luopuminen Taideyliopistossa

Lomake, jolla teet ilmoituksen Taideyliopiston opiskeluoikeudesta luopumisesta.

Jos tarvitset lomakkeita saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä: saavutettavuus@uniarts.fi. Jos et pysty lukemaan dokumenttia, voit olla myös yhteydessä akatemiasi opintopalveluihin.