Yliopiston tulostusjärjestelmä uusitaan kesäkuun 2024 aikana – tulostuskiintiöt poistuvat

Käynnistämme kesäkuussa yhteistyössä Unigrafian kanssa kattavan uuden tulostusjärjestelmän käyttöönoton. Tämä merkitsee siirtymistä uuden toimittajan uuteen, yhtenäiseen ja integroituun järjestelmään, joka parantaa tulostuskokemusta. Uuden järjestelmän myötä tulostusajat lyhenevät, materiaalin hallinta helpottuu ja käyttöliittymää on helpompi käyttää. 

Opiskelijoiden tulostuskiintiöt poistuvat 

Opiskelijoiden tulostaminen sallitaan jatkossa kaikille laitteille, eikä erillistä tulostuskiintiötä tule käyttöön. Tulostaminen on kuitenkin sallittua vain opintoihin liittyvissä asioissa. Seuraamme käyttäjien tulostusmääriä säännöllisesti ja mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi. 

Uudistuksen eteneminen ja siitä viestiminen 

Uudistus on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan uudet laitteet asennetaan kiinteistöihin 15.–23.6. välisenä aikana. Tämä saattaa aiheuttaa kiinteistöissä katkoksia tulostuspalvelussa, mutta katkot ja muu haitta käyttäjille pyritään minimoimaan. 

Pidämme opiskelijat ja henkilökunnan ajan tasalla koko prosessin ajan. Tiedotamme prosessin etenemisestä tarkemmin ennen asennuksia, asennusten edetessä ja myös niiden valmistuttua Artsissa ja Opiskelijan uniartsissa ja lisäksi syksyllä 2024 palvelua varten avattavassa Unigrafian verkkopalvelussa. 

Uudistuksen etenemisestä tiedotetaan seuraavan kerran kesäkuun alussa, jolloin asennusaikataulu on varmistunut. 

Lisätiedot ja yhteystiedot 

Jos teillä on ennakkoon kysyttävää tai haluatte lisätietoja tästä muutoksesta, voitte ottaa yhteyttä Taideyliopiston digipalveluihin sähköpostitse help@uniarts.fi tai Unigrafiaan osoitteessa tulostus@unigrafia.fi.