10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tutkimus: tällainen on liikkumisen nykytila Taideyliopistossa vuonna 2023

Keväällä 2023 arvioitiin Taideyliopiston liikkumisen edistämisen nykytilaa Liikkuva opiskelu –ohjelman tarjoaman arvioinnin avulla.

Taideyliopisto on mukana Liikkuva opiskelu -ohjelmassa, joka on valtakunnallinen, hallitusohjelmaan kirjattu liikkumisen edistämisohjelma. Ohjelma tavoittelee liikkumisen ja opiskelukyvyn lisäämistä sekä tukee liikkumista edistävien käytänteiden leviämistä toisella asteella ja korkeakouluissa.

Nykytilan arviointi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yliopiston ja UniSportin kanssa. Arviointiin osallistettiin opettajien lisäksi yliopiston eri toimijoita muun muassa henkilöstö-, opetus- ja tilapalveluista sekä ylioppilaskunnasta. Arvioinneissa on kartoitettu liikkumisen tilannetta seuraavilla osa-alueilla: toiminnan organisointi; opetus ja opiskelu; tilat ja käytännöt sekä yhteistyö. Arvioinnin kohteena kyselyssä olivat yliopiston, opiskelijoiden ja UniSportin järjestämät liikkumista edistävät palvelut sekä muu toiminta kampuksilla ja liikuntakeskuksissa.

Tuloksia on käsitelty myös opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä kesäkuussa 2023.