Tervetuloa keskustelemaan vuoden 2024 promootiosta: avoimet tilaisuudet kampuksilla 8.2.2023

Taideyliopiston yhteinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestetään 16.–18. elokuuta 2024. Promootio on yliopistoyhteisön suurin juhla ja yliopisto-opintojen juhlallinen päätös, jota vietetään perinteisesti usean päivän ajan. Promootio on ainutkertainen juhla, josta jää arvokkaita muistoja pitkälle tulevaisuuteen.

Vuoden 2018 mukaisesti promootio sisältää juhlakonsertin, aktin, kulkueen, jumalanpalveluksen, tunnustuksettoman tilaisuuden ja illallisen sekä tarvittavat muut myöhemmin tarkentuvat tilaisuudet.

Keskustelutilaisuudet molemmilla kampuksilla 8.2.

Promootiota valmisteleva toimikunta järjestää molemmilla kampuksilla 8.2.2023 avoimet keskustelutilaisuudet, joissa yhteisöllä on mahdollisuus antaa toimikunnalle ideoita ja evästeitä tulevaan jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Tilaisuuksissa esitellään promootion ohjelmakokonaisuus sekä keskustellaan vapaamuotoisesti muutamista konkreettisista promootioon liittyvistä asioista. Näitä ovat muun muassa miekat, seppeleet, sormukset sekä se, miten eri taidealat näkyvät promootiossa. Yhteisön toiveita kartutetaan niin ikään rehtorin käätyjen suunnitteluun.

Keskustelutilaisuudet 8.2.2023

  • Sörnäisten kampus: klo 12–13 Auditorio 1 Kookos
  • Töölön kampus: klo 16–17 Musiikkitalon Agora

Promootiotoimikunta nimetty

Rehtori on nimennyt promootiotoimikunnan, jonka tehtävänä on järjestää promootio rehtorin osoittaman budjetin puitteissa. Toimikunta tekee rehtorille ehdotuksen kunniatohtoreista akatemioiden esitysten pohjalta sekä huolehtii promootion sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toimikunta organisoituu tarkoituksenmukaisella tavalla ja voi perustaa erilaisia työryhmiä.

Toimikunnan jäsenet:

  • Olli-Pekka Martikainen, puheenjohtaja ja Juha Ojala, varajäsen – Sibelius-Akatemia
  • Hanna Johansson, varsinainen jäsen, Michaela Bränn, varajäsen – Kuvataideakatemia
  • Ville Sandqvist, varsinainen jäsen ja Leena Rouhiainen, varajäsen – Teatterikorkeakoulu
  • Johannes Pessi, varsinainen jäsen ja Kristian Saarinen, varajäsen – maisteriedustajat
  • Lauri Grünthal, Ylioppilaskunnan edustaja
  • Nelli Kuokka, varsinainen jäsen ja Mirva Niemi, varajäsen – viestintä
  • Soili Sirenne, promootion projektipäällikkö ja promootiotoimikunnan sihteeri
  • Tohtoriedustajat (varsinainen ja vara) nimetään myöhemmin.

Promootiotoimikunta voi täydentää toimikuntaa tarpeelliseksi katsomillaan asiantuntijoilla.