10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun puvuston ja tarpeiston varastot käyty läpi kulttuurisen omimisen näkökulmasta

Keskustelu kulttuurisesta omimisesta ja Teatterikorkeakoulun puvuston ja tarpeiston sisällöstä alkoi opiskelijoiden aloitteesta viime syksynä. Asian käsittely johti kiinnostaviin keskusteluihin, kriittisiin pohdintoihin ja varastojen läpikäyntiin, kertoo puvuston päällikkö Kati Autere.

Teatterikorkeakoulun puvuston ja tarpeiston varastot on käyty läpi siitä näkökulmasta, sisältävätkö ne sellaisia asuja, asusteita tai esineitä, jotka voidaan kokea rasistisina tai jotain ihmisryhmää kohtaan epäkunnioittavina. Aloite puvuston ja tarpeiston sisällön läpikäynnille tuli elokuussa 2022 opiskelijoilta, jotka olivat kokeneet jotkin asiat osastoilla loukkaavina.

Tarpeiston läpikäynnin yhteydessä poistettiin mm. mainoksia, naamioita ja muutamia leluiksi tarkoitettuja, Amerikan alkuperäiskansojen asuja jäljitteleviä päähineitä. Puvustossa saamelaishatut siirrettiin suljettuun varastoon ja muutamia turbaaneja poistettiin. Eri kulttuurien vaatteet koottiin samalla yhtenäisemmiksi kokonaisuuksiksi ja uudistettiin osioiden nimeämistä.

Jatkossa puvuston ja tarpeiston käyttäjiä kehotetaan olemaan rohkeasti yhteydessä henkilökuntaan, mikäli he kokevat, että varasto sisältää jotakin loukkaavaa. Päätöksen vaatteiden tai esineiden poistamisesta tekee aina puvuston ja tarpeiston henkilökunta tarvittaessa Teakin johdon kanssa.

“Suurin työ on kuitenkin tehty työntekijöiden ajatuksissa. Tätä asiaa on pohdittu ja käsitelty yksin ja yhdessä. Aihe nostaa haastavia kysymyksiä, kuten voiko pelkkä vaatteen tai tavaran olemassaolo olla loukkaavaa? Kuka kantaa vastuun vaatteen tai tavaran käytöstä? Kuka saa määritellä mitä varastoissa on? Mikä rooli on koulutuksella ja esittävän taiteen ympäristöllä?”, listaa puvuston päällikkö Kati Autere.
Aihetta on käsitelty Teatterikorkeakoulun johtoryhmässä marraskuussa ja maaliskuussa sekä opettajaseminaarissa tammikuussa.

Keskustelu aiheesta dekaanin aamukahveilla 27.4.

Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus keskustella kulttuurisesta omimisesta esittävissä taiteissa erityisesti puvuston ja tarpeiston näkökulmasta dekaanin pidennetyillä aamukahveilla torstaina 27.4. klo 8.00. Tilaisuudessa alustaa pukusuunnittelija Helmi Hagelin. Kalenterikutsu dekaanin aamukahveille lähetetään kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle.