10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Sörnäisten kampuksen opetustiloja kehitetään

Sörnäisten kampuksen opetustilojen kehittämisryhmä aloittaa toimintansa

Keväällä 2023 Sörnäisten kampuksen kehittämisryhmä totesi, että kampuksen kehittämisen painopisteen tulisi siirtyä seuraavaksi opetustiloihin. Päätettiin perustaa kampuskehittämisen alaryhmä, joka tarkastelee opetustiloja ja niihin liittyviä tarpeita Sörnäisissä. Tämä moniammatillinen ryhmä kokoontuu ensimmäistä kertaa syyskuussa. Voit lukea ryhmän toiminnasta lisää syksyn mittaan Artsista.

Ryhmän yhteyshenkilönä toimii Jessica Aaltonen.

Tilapalvelut reagoi opetustiloista saatuun palautteeseen

Sörnäisten opetustilojen kalustekokeilu käyntiin syyskuussa

Tilapalvelut on arvioinut Sörnäisten opetustilojen kalusteiden kuntoa niistä saadun palautteen pohjalta. Arvioinnissa todettiin, että varsinkin Kookoksen 4. kerroksen opetustiloissa sekä Myllyn opetustiloissa K-219 ja K-220 kalusteet ovat verrattain vanhoja.

Samaan aikaan kampusten kehittämistyössä on tunnistettu, että opiskelijoiden työergonomiaa tulisi kalusteita uusittaessa huomioida entistä paremmin. Opetustilojen kalustevalintoja tulisikin jatkossa tarkastella niiden joustavuuden ja muokattavuuden pohjalta.

Tilapalvelut päätti kokeilla uudenlaista kalustusta neljässä eri opetustilassa kampuksella ja lisätä näin ymmärrystä siitä, miten erilaiset kalusteet toimivat eri luonteisissa tiloissa. Kokeiluaika alkaa, kun uudet kalusteet ovat saapuneet, arviolta viikolla 37.

Kalusteista kerätään kokeilun aikana palautetta. Osalle tiloissa opettavista lähetetään kohdennettu kysely kalusteiden toimivuudesta lukukauden päätteeksi. Kokeilun alkaessa on tärkeää, ettei kyseisiin tiloihin lisättäisi muita kalusteita eikä niistä poistettaisi uusia kalusteita, jotta kerätty palaute olisi validia.

Kalustekokeiluun valitut tilat:

Kookoksen projektiluokassa KO-402 kokeillaan kokoontaitettavia luentopöytiä ja säädettäviä tuoleja.

Kookoksen luentoluokassa KO-403 kokeillaan korkeussäädettäviä yksilöpöytiä ja säädettäviä tuoleja.

Myllyn luentosaleissa K-219 sekä K-220 kokeillaan pinottavia luentopöytiä ja säädettäviä tuoleja. Myllyn IT-luokkaan K-235 lisätään samalla pöytätilaa ryhmätyöskentelyä varten.

Kaikki kalusteet ovat rullallisia, jotta niitä on helppo liikutella. Tiloihin lisätään myös korkeussäädettävä työpiste luennoitsijaa varten.

Luokkien pintoja uusittu Kookoksella

Kookoksen opetustilojen pintojen kunnosta on saatu palautetta niin henkilöstöltä kuin opiskelijoiltakin, etenkin 4. kerroksen osalta. Tämän vuoksi Tilapalvelut uusi kesällä osan opetustilojen pinnoista. 

Uusitut tilat ovat: KO-402, KO-403, KO-404, KO-408, KO-409, KO-424. Myös tilojen KO-401 ja KO-410 pinnat on uusittu hiljattain.