Saamelaisen kuvataitelijan Matti Aikion vierasluento 12.2.

Vierailevan luennoitsijan Matti Aikion ”Schizophrenic relationship with nature” -luento on osa ekologisen ajattelun teemaseminaaria. Luento on avoin kaikille opiskelijoille.

Aikion työ tutkii länsimaisen ja saamelaisen maailmankatsomuksien vastakkaisuuksia sekä suhdetta aikaan ja luontoon. Yhdessä kuraattori Giovanna Esposito Yussifin kanssa Aikio syventyy ajankohtaisiin konflikteihin, kuten luonnonvarojen hyväksikäyttöön, vihreään kolonialismiin sekä turismin vaikutuksiin. Keskustelun tarkoituksena on tuoda esille saamelaisiin kohdistuvia seurausvaikutuksia ja korostaa alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta sekä keskinäistä riippuvaisuutta asuttamiensa ekosysteemien kanssa.

Luennon ajankohta on maanantai 12.2.2024 klo 16.30–18.00. Luentoa voi seurata tämän Zoom-linkin kautta. (Linkki päivitetty)

Lue lisää seminaarista sekä Aikion taustasta