Opetus käynnistyy uudella opetussuunnitelmalla 1.8.2024 – lue miten muutos vaikuttaa opintoihisi

Syksyllä 2024 Taideyliopiston perustutkintokoulutuksen opetus käynnistyy uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että uudet ja nykyiset perustutkinto-opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Lue, mitä muutos tarkoittaa ja miten voit halutessasi suorittaa keskeneräisen tutkintosi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.1.2026 saakka.

Mitä uusi opetussuunnitelma käytännössä tarkoittaa?

Taideyliopiston kaikki akatemiat ja avoin kampus toteuttivat ensimmäistä kertaa yhteisen perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmatyöprojektin (2021–2024), jossa luotiin muun muassa Taideyliopiston yhteinen tutkintorakenne ja siihen sisältyvät uudet yleisopinnot, joilla tuetaan yliopiston sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta, opiskelijoiden kohtaamista yli akatemiarajojen, opiskelijoiden yhdenvertaisuutta sekä joustavia opintopolkuja. Erityistä huomiota on kiinnitetty opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen mitoitukseen kuormittavuuden vähentämiseksi.

Ensi syyslukukauden alusta alkaen siirryt opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien mukaisesti ja tähän mennessä suorittamasi opinnot sisällytetään täysimääräisesti uusien opetussuunnitelmien mukaisiin tutkintoihin 1.2.2026. Tutkintonimikkeet ja tutkintojen laajuudet eivät muutu.

Voit halutessasi siirtyä uuden opetussuunnitelman mukaiseen tutkintoon jo aikaisemmin ilmoittamalla siitä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivittämisen yhteydessä viimeistään lukuvuoden 2024–2025 aikana. Tieto tallennetaan Peppi-järjestelmässä sopimuksiisi.

Vanhan opetussuunnitelman mukaan jatkaminen

Nykyisenä Taideyliopiston opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa keskeneräinen tutkintosi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.1.2026 saakka. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja ei kuitenkaan enää järjestetä, vaan ne korvataan uusien opetussuunnitelmien mukaisilla opintojaksoilla koulutusohjelmakohtaisten vastaavuustaulukoiden mukaan.

Lisätietoa

Yksityiskohtaisempi tieto on koottu Ope­tus­suun­ni­tel­man 2024–2030 mu­kai­nen opis­ke­lu -sivulle. Tarvittaessa lisätietoa ja opastusta saat oman akatemiasi tai avoimen kampuksen HOPS-henkilöiltä.