Mylly-rakennusta kehitetään paremmin linnut huomioivaksi

Ensimmäiset toimenpiteet koskevat rakennuksen valo-ohjauksen kehittämistä. Ikkunoiden teippauksen mahdollisuuksia selvitetään. Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään aina ilmoittamaan lintukuolemista tilapalveluille, jotta vaaran paikoista saadaan lisätietoa.

Kuvataideakatemian yhteisön jäsenet ovat olleet huolissaan, kuinka Mylly-rakennuksen julkisivun ikkunapinnoissa on otettu huomioon linnut. Akatemian johdolle jätettiin joulukuussa vetoomus ikkunoiden muuttamisesta lintuturvallisiksi. Vetoomuksessa tuotiin esille, että linnut ovat voimakkaimmin uhanalaistuva lajiryhmä ja törmäyskuolemat ovat yksi merkittävimmistä uhista.

”Yleisimpiä syitä lintujen rakennuksiin törmäämiselle ovat heijastumat, läpinäkyvyys rakennuksen läpi sekä valo, etenkin pimeällä. Tähän mennessä tehdyn selvitystyön perusteella Myllyn lintukuolemien tarkkaa syytä ei ole selvillä ja siksi toimenpiteiden vaikuttavuutta on vaikea arvioida”, sanoo asiaa selvittänyt Kari Karlsson Taideyliopiston tilapalveluista.

Myllyn isot ikkunat yhdistettynä päällä olevaan valaistukseen pimeällä lisäävät lintujen törmäysriskiä, joten ensisijaisena toimenpiteenä kehitetään kiinteistön valo-ohjausta.

”Kiinteistössä ollaan käyttöönottamassa uutta valo-ohjausjärjestelmää, jolla edesautetaan valojen toiminnanmukaista ohjausta ja näin vähennetään riskejä lintujen osalta”, Karlsson kertoo.

Linnuille vaarallisia heijastuksia voidaan ehkäistä esimerkiksi UV-lasilla, kuvioidulla tai epätasaisella lasilla sekä teippauksilla. Myllyssä UV-lasia tai kuvioitua lasia ei voida asentaa jälkikäteen ilman, että koko ikkunarakenne täytyisi uusia. Teippausten lisäämistä osaan rakennuksesta selvitetään.

Rakennuksen muodosta johtuen läpinäkyvyys on vähäinen riski lintujen osalta. Tätäkin riskiä voidaan edelleen minimoida käyttämällä pimennysverhoja ikkunoissa silloin kun se on mahdollista.

Haasteena toimenpiteiden suunnittelussa on tarkemman tiedon puuttuminen kiinteistön linnuille aiheuttamasta riskistä. Kehittämiseen tarvitaan tarkempaa tietoa, joten yhteisön jäseniä pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan tila-help@uniarts.fi -sähköpostiin tai Myllyn infon henkilökunnalle.

Lisätietoja:
Kari Karlsson
kari.karlsson@uniarts.fi
+358407104378