Mietityttääkö työelämä? Kokeile uravalmiuksien itsearviointityökalua

Kokeile uravalmiuksien itsearviointityökalua osoitteessa www.kudin.fi ja poimi työkaluja kehittymiseen!

Taideyliopiston Avoin kampus on ottanut käyttöön Kudin.fi -uravalmiuksien itsearviointityökalun osana Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelukokonaisuus -hanketta. Uravalmiuksien itsearviointityökalun käyttöä pilotoidaan hankkeessa taiteen vapaan kentän ammattilaisilla.

Kudin.fi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää ymmärrystään omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan urasuunnittelun näkökulmasta. Ura- ja työllistymisvalmiudet ovat keskeisiä taitoja, jotka muotoutuvat sekä opintojen että koko elämän aikana.

Yliopistoverkoston kehittämä työkalu on käytössä useassa kotimaisessa yliopistossa. Työkalu perustuu vahvaan tutkimuspohjaan ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella omia uravalmiuksia monipuolisesti.

Työkalu on vapaasti kaikkien taideyliopistolaisten käytettävissä 30.6.2025 saakka osoitteessa www.kudin.fi.

Laajasti maksuttomia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia taiteen ammattilaisille Taideyliopiston avoimessa yliopistossa

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa vapaan taiteen kentän ammattilaisille suunnattua työelämäkoulutusta ja palveluita osana Kulttuurialan kestävä tulevaisuus – Jatkuvan oppimisen koulutus- ja palvelukokonaisuuttaan.

Koulutus- ja palvelukokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa taiteen vapaan kentän toimijoiden kykyä kehittää työympäristöään kestävästi. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät opinnot ja palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

Kokonaisuutta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätiedot:

Anu Falck
Projektipäällikkö, Avoimen kampuksen palvelut, Taideyliopisto
+358503437194
anu.falck@uniarts.fi