Kieliopintoja verkossa – hae korkeakoulujen verkostokursseille

Ki­Vi­Ta tar­jo­aa kiel­ten ja vies­tin­nän kurs­se­ja pää­kau­pun­ki­seu­dun kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­vil­le – hae viimeistään 11.8.

KiViTa eli kieli- ja viestintätarjotin tarjoaa kielten ja viestinnän kursseja, joille voivat osallistua kaikki pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevat.

Monipuolisessa kurssitarjonnassa on valittavissa erityisesti kotimaisia kieliä, monikielistä tiede- ja työelämäviestintää sekä harvemmin opetettuja kieliä. Kurssit toteutetaan pääosin joustavasti etä- ja verkko-opintoina.

Ilmoittautuminen tapahtuu kaikille opiskelijoille Opintopolun kautta, ja opiskelijoiden valinta kursseille tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen syksyn 2024 kursseille on auki pääsääntöisesti 11.8.2024 asti, lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet KiViTan verkkosivulta.

Taideyliopisto avaa syksyn 2024 KiViTa-tarjontaan sekä vapaasti valittavia että kanditutkintoon kuuluvia kursseja, joille myös taideyliopistolaiset voivat ilmoittautua Opintopolussa.

Uusina Taideyliopiston kursseina on tarjolla Italia 3 -jatkokurssi sekä Espanja 1 ja Espanja 2 -alkeiskurssit. Tarjolla on myös puhetaitojen ja työelämätekstien intensiivikurssit elokuussa. Taideyliopiston KiViTa-kursseista löytyy ruotsista ja englannista pakollisten kurssien lisäksi valmentavat opintojaksot, joille voi ilmoittautua preppaamaan kielitaitoa ennen varsinaisia kieliopintoja.

Ki­VA­NE­Tin verk­ko­­kurs­sien ha­kuai­ka on 15.8.–8.9.

Suomalaisten korkeakoulujen KiVANET-verkosto järjestää syyslukukaudella 2024 verkkokursseja useassa eri kielessä ja monikielisessä kielitandemissa.

Taideyliopiston opiskelijoille on KiVANETin kursseille runsaasti kiintiöpaikkoja. Ilmoittautumisaika syksyn kursseille on 15.8.–8.9.2024.

Lisätietoa Taideyliopiston kieliopinnoista: kielet@uniarts.fi