KELA tiedottaa – Kesäopinnot

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Huomioi, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Näin haet opintotukea kesäajalle

Hae kesäajan tukea OmaKelassa.
(Valitse Etuudet > Opintotuki > Ilmoita muutoksista > Opintotuen muutosilmoitus > Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea > Jatko- tai lisätukihakemus)

Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.

Lisätietoa: https://www.kela.fi/opintotuki-opintotukiaika