Ilmoittaudu mukaan kurssille CRASH! Luovuus, terveys ja hyvinvointi – hakuaikaa jatkettu!

Syksy 2023

Opintojakso toteutetaan osana Taideyliopiston ja Metropolia AMK:n yhteistyöhanketta.  Kurssin laajuus on 10 opintopistettä.

Taideyliopistosta valitaan kurssille enintään 10 opiskelijaa. Osallistujat valitaan ennakkotehtävän perusteella.  

Hae mukaan täyttämällä hakulomake Lyytissä 15.8.2023 mennessä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee reflektoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Opiskelija osaa tunnistaa eri alojen lähestymistapoja suhteessa luovuuteen, kulttuuriin ja taiteeseen sekä analysoida niihin liittyvän ammattitaidon osa-alueita. Hän kykenee soveltamaan monipuolista tietoa tarkkaillessaan, suunnitellessaan ja hyödyntäessään luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysaloilla.  
   
Opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Hän osaa soveltaa ammatillisessa toiminnassaan tutkimustietoon perustuvia luovia lähestymistapoja hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysaloilla sekä analysoida toiminnan merkityksiä osallistujille.  
   
Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee kehittämään sensitiivisyyttä ja myötätuntoa osana omaa ammatillista vuorovaikutustaan sekä käsittelemään luovassa ja taiteellisessa toiminnassa herääviä tunteita niin yksin kuin ryhmässäkin. Hän osaa ohjata omaa ammatillista oppimistaan yhteisöllisissä, moniammatillisissa projekteissa oppijaryhmässä.  

Opintojakson sisältö

• Näkökulmia luovuuteen, kulttuuriin, taiteeseen, terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen  
• Taiteet, kulttuuri ja luova toiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä  
• Käytännön esimerkkejä taiteista ja kulttuurista sosiaali- ja terveysaloilla  
   
Luovuus, kulttuuri, taide-kokemukset, hyvinvointi, terveys, osallisuus, vuorovaikutus, luova ryhmätoiminta, ryhmädynamiikka, myötätunto, pedagoginen sensitiivisyys, tunnevuorovaikutus, reflektointi itsenäisesti ja ryhmässä.  

More info: Riitta Huttunen, Lecturer of working life skills,  riitta.huttunen@uniarts.fi  

Opetus on englanniksi. Kurssilla käytetään suomen kieltä tukikielenä.   

Aika ja paikka

  • Pe 25.8. Creativity, Health and Wellbeing (live)  
  • Pe 8.9. Creativity, Health and Wellbeing (online) 
  • Pe 29.9. Creativity, Health and Wellbeing (live) 
  • Pe 6.10. Creativity, Health and Wellbeing (online) 
  • Pe 27.10. Creativity, Health and Wellbeing (live) 

Lähiopetus tapahtuu Metropolian Mylly kampuksella Myllypurossa. 

Päiväkohtaiset teemat ja kouluttajat tiedotetaan kurssin alkaessa.  

Arviointimenetelmät

Kirjalliset tehtävät (yksilö ja ryhmätyöt), liittyen kirjallisuuteen sekä käytännön kokeiluihin, tehtävänanto kurssin alussa.  

Arviointi 1-5.

Arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa hyödyntää aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa reflektoida luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.  
   
Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen sekä tunteiden käsittelyyn luovassa ja taiteellisessa toiminnassa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa.  

Hyvä

Opiskelija kykenee analysoimaan ja perustelemaan tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa kehittää edelleen aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää systemaattisesti kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.  
   
Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan monipuolisesti osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen ja tunteiden käsittelyyn luovassa toiminnassa sekä osaa tukea taidekokemusten käsittelyä ryhmätilanteessa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja erilaisissa rooleissa moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa.  

Kiitettävä

Opiskelija arvioi kriittisesti ja perustelee monipuolisesti tutkimustietoon kytkeytyen luovan toiminnan ja taidekokemusten merkityksellisyyttä ihmisen hyvinvoinnille ja yhteisöille. Hän osaa kehittää tavoitteellisesti aiempaa osaamistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittää systemaattisesti kompetenssejaan luovaan ja taiteelliseen toimintaan liittyen. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti luovuuden, kulttuurin ja taiteen käyttöön liittyvää ammattitaitoa sosiaali- ja terveysaloilla sekä viedä havaintojaan monipuolisesti käytäntöön omassa ammatillisessa toiminnassaan.  
   
Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan monipuolisesti osallistujien tarpeita erilaisissa luovan toiminnan tilanteissa sekä hyödyntämään havaintojaan käytännön toiminnan suunnittelussa. Hän kykenee sensitiiviseen vuorovaikutukseen ja tunteiden käsittelyyn luovassa toiminnassa sekä osaa tukea taidekokemusten käsittelyä vaativassa ryhmätilanteessa. Opiskelija osaa toimia rakentavasti ja erilaisissa rooleissa moniammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä luovan toiminnan ryhmätilanteissa. Hän kykenee johtamaan moniammatillista ryhmää luovan toiminnan projektissa.  

Suositeltavat muut opinnot 

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.  

Lisätiedot

Lehtori Riitta Huttunen, riitta.huttunen@uniarts.fi