10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hakuaikaa jatketaan! Sibelius-Akatemian tukisäätiön stipendi tavoiteajassa valmistuneille

Sibelius-Akatemian dekaani myöntää taloudellista tukea tavoiteajassa valmistuville akatemian opiskelijoille. Stipendit myönnetään Sibelius-Akatemian tukisäätiön sijoitusten tuotoista. Valmistumisstipendi on julkaistu haettavaksi 21. marraskuuta alkaen ja hakuaika päättyi 9.1.2023. On kuitenkin havaittu, ettei stipendistä viestintä ole tavoittanut kaikkia sen hakemiseen oikeutettuja ryhmiä. Hakuaikaa on näin ollen päätetty jatkaa. Stipendiä voi hakea Aspicore-järjestelmässä vielä 23. tammikuuta 2023 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä.

Kuka voi hakea stipendiä? 

Sibelius-Akatemian opiskelija on oikeutettu hakemaan stipendiä, jos hän valmistuu yliopistolaissa (40§) määritellyssä tutkintojen tavoitteellisessa suoritusajassa 31.12.2022 mennessä. 1.1.–31.12.2022 valmistuneet voivat nyt hakea stipendiä.

Stipendiä hakeneet, tavoiteajassa valmistuneet maisterit saavat 500–1000 euron ja kandidaatit 200–500 euron stipendin. Lopulliset summat tarkentuvat haun päätyttyä.  

Yliopistolain määrittelemät tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat: 

Pitkä koulutus (kandidaatti 3 vuotta + maisteri 2,5 vuotta): 5,5 vuotta 

Tavoiteaika lyhyt koulutus (maisteri): musiikin maisteri 2,5 vuotta ja taiteen maisteri 2 vuotta 

Valmistuneen tutkinnon suoritusaika tarkistetaan opiskelijapalveluissa Taideyliopiston opiskelijarekisteriin merkittyjen opiskelijan läsnäololukukausien ja valmistumispäivämäärän perusteella. Valmistumista 31.12.2022 mennessä hakeneet opiskelijat kirjataan valmistuneiksi tämän vuoden puolella.

Hae stipendiä Aspicore-järjestelmässä: https://siba.apurahat.net/siba/

Miksi tukisäätiö tukee tavoiteajassa valmistumista? 

Tukisäätiön avustuksella halutaan tukea tavoiteajassa valmistumista, sillä siitä hyötyvät sekä valmistuvat itse että tulevat opiskelijat. Ammattiin valmistuminen on yksi elämän taitekohdista, jossa siirrytään opiskeluajan turvaverkoista monien vaihtoehtoisten ja epävarmojenkin urapolkujen äärelle.

Stipendin tarkoitus on tarjota taloudellista tukea tähän tärkeään siirtymävaiheeseen. Tämän lisäksi valmistelemme toimintamallia, joka tarjoaisi tavoiteajassa valmistuneille mahdollisuuden käyttää yliopistojen tiloja maksuttomasti myös valmistumisen jälkeen. 

Sibelius-Akatemian ja koko Taideyliopiston näkökulmasta katsoen yhä uusien opiskelijasukupolvien valmistumisessa on kysymys sekä yliopiston yhteiskunnallisen perustehtävän toteuttamisesta että tulevaisuuden toimintaedellytyksistä: yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama rahoitus määrittyy pitkälti valmistuneiden määrän perusteella. Tavoiteajassa valmistuneiden määrä vaikuttaa rahoitukseen vielä erikseen. 

Valmistuneiden määrä vaikuttaa myös tulevien opiskelijoiden edellytyksiin. Jos valmistuneiden määrä jää useana vuonna vähäiseksi, yliopiston rahoitus vähenee suhteessa muihin suomalaisiin yliopistoihin. Resurssivähennykset vaikuttavat nykyisten ja tulevien opiskelijoiden edellytyksiin monin tavoin. 

Onko tukea tarjolla tulevina vuosina? 

Sibelius-Akatemian dekaani on linjannut, että tavoiteajassa valmistumista tukeva stipendi on haettavissa vuosina 2022–2024. Opiskelija on oikeutettu apurahaan, jos hän valmistuu tavoiteajassa kunkin vuoden joulukuun loppuun mennessä. Stipendin suuruus saattaa vaihdella vuosittain, sillä se on sidoksissa tukisäätiön sijoitusten markkina-arvon kehitykseen. Stipendin suuruusluokka kuitenkin pyritään pitämään samana.

Lisätietoa

Stipendin sisältö ja maksatukset:
Sarri Vuorisalo-Tiitinen
tukisäätiön asiamies

sarri.vuorisalo-tiitinen@uniarts.fi 
050 476 69 61

Muut hakemiseen liittyvät kysymykset:
siba.apurahat@uniarts.fi