10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Väitöstilaisuuden kulku: Kuvataiteen tohtorin tutkinnon opinnäyte

Tietoa väitöstilaisuuden etenemisestä.

Istumapaikat

Paikat toivotaan täytettävän seuraavasti:

 • Ensimmäinen rivi: dekaani, professorit
 • Toinen rivi: väittelijän perhe
 • Kolmas rivi: akatemian opettajakunta

Väitöstilaisuuden kulku

 • Väittelijä, valvoja ja tarkastajat saapuvat. Yleisö seisoo.
 • Väittelijä, valvoja ja tarkastajat asettuvat paikoilleen.
 • Akateemisen neuvoston määräämä valvoja avaa tilaisuuden.
 • Yleisö istuu.
 • Väittelijä esittää lectio praecursorian.
 • Tutkinnon tarkastajat esittävät johtantopuheenvuoronsa.
 • Tarkastus kestää 2-3 tuntia, tarvittaessa pidetään tauko.
 • Tarkastajat esittävät loppupuheenvuoronsa.
 • Väittelijä kiittää.
 • Mahdolliset ylimääräiset tarkastajat esittävät muistutuksensa.
 • Valvoja julistaa tilaisuuden päättyneeksi.
 • Väittelijä, valvoja ja tarkastaja poistuvat. Yleisö seisoo.
 • Yleisö poistuu.

Tilaisuuden päätyttyä väittelijä ottaa vastaan onnitteluja aulassa. Ensin onnittelevat valvoja, tarkastajat, professorikunta ja lähiomaiset. Muut onnittelevat saapumisjärjestyksessä. Tilaisuuden jälkeen on tarjoilua.

Pukeutuminen

Väittelijä pukeutuu tummaan puku tai tummaan pitkähihaiseen mekkoon, housupukuun tai jakkupukuun. Pukeutumisesta sovitaan valvojan ja tarkastajan kanssa.

Yleisön pukeutumisesta ei ole ohjeita. Tilaisuus on kaikille avoin ja yleisö voi tulla väitöstilaisuuteen arkiasussa. Väittelijän kutsumat vieraat pukeutuvat usein tummaan pukuun tai juhlavampaan asuun.

Puhuttelu

Tarkastustilaisuudessa väittelijä, tarkastajat ja valvoja voivat teititellä tai sinutella toisiaan. Asiasta sovitaan etukäteen. Puhuttelusanoja arvoisa ja kunnioitettu voi käyttää, jos ne sopivat omaan puheeseen, esim. ”arvoisat tarkastajat”).

Tilaisuudessa ei ole välttämätöntä käyttää tarkkoja sanamuotoja. Tilaisuuden muodollisuudesta voidaan etukäteen keskustella valvojan kanssa. Alla on mainittu esimerkkinä traditionaalisia akateemisissa väitöstilaisuuksissa käytettyjä sanamuotoja.

Saapuminen

Tarkastustilaisuus alkaa, kun osanottajat astuvat saliin ja yleisö nousee seisomaan. Ensin saliin astuu väittelijä, sitten tilaisuuden valvoja ja viimeisenä tarkastajat.

Tilaisuuden avaaminen

Valvoja esittelee väittelijän ja tarkastajat sekä avaa tilaisuuden sanomalla esimerkiksi:

”Akateemisen neuvoston määräämänä valvojana julistan taitelija (väittelijän nimi) tarkastustilaisuuden alkaneeksi.”

Tämän jälkeen istutaan.

Lectio praecursoria

Väittelijä esittää seisaaltaan lectio praecursorian, jossa hän esittelee taiteellista työtään ja tutkimusmenetelmäänsä enintään 20-30 minuutin ajan. Lectio praecursoria voidaan aloittaa esimerkiksi sanomalla: ”Arvoisa / kunnioitettu valvoja, arvoisat tarkastajat, hyvät kuulijat.”

Lectio pidetään samalla kielellä kuin tarkastustilaisuus, ellei toisin sovita.

Lectio praecursorian päätyttyä opinnäytteen suorittaja kääntyy tarkastajien puoleen ja pyytää heitä esittämään huomautuksensa sanomalla esimerkiksi: ”Pyydän teitä, arvoisat tarkastajat Akateemisen neuvoston määrääminä tarkastajina esittämään ne huomiot, joihin katsotte opinnäytteeni antavan aihetta.”

Tarkastajien lausunnot

Ensimmäinen tarkastaja esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän kuvaa opinnäytteen aihepiirin asemaa ja merkitystä taiteessa, siihen liittyvässä teoriassa sekä taiteellisessa tutkimuksessa.

Toinen tarkastaja esittää seisaaltaan oman lyhyen lausuntonsa samasta aiheesta. Lausunnon jälkeen tarkastajat ja väittelijä istuvat.

Tämän jälkeen tarkastajat suorittavat tarkastuksensa peräkkäin.

Tarkastus

Varsinaisessa tarkastuksessa tarkastajat käyvät läpi opinnäytteen alkaen tutkimusaiheesta ja edeten produktio- ja teoriaosuuteen sekä näiden väliseen suhteeseen, yleisiin johtopäätöksiin, mahdollisiin lähteisiin tai muihin työn kannalta oleellisiin kriteereihin. Väittelijä vastaa esitettyihin kommentteihin puolustaen omia valintojaan, johtopäätöksiään ja tuloksiaan.

Tarkastajat voivat sopia keskenään työnjaosta produktio- ja teoriaosuuden painotusten suhteen. Jos etukäteen sovitaan, voivat tarkastajat tehdä myös yhteisiä huomioita.

Tarkastajat saavat käyttää tarkastukseen enintään neljä tuntia, jotta mahdollisille ”ylimääräisille tarkastajille” jäisi riittävästi aikaa. Ajankäytöstä, erityisesti kokonaisajan jakamisesta sovitaan ennen tilaisuutta valvojan kanssa.

Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.

Tarkastuksen lopuksi

Tarkastuksen lopuksi tarkastajat ja opinnäytteen suorittaja nousevat seisomaan. Tarkastajat pitävät loppulausuntonsa samassa järjestyksessä, kuin itse tarkastuksen ja kertovat yleensä esittävänsä opinnäytteen Akateemiselle neuvostolle hyväksyttäväksi. Väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa tarkastajille.

Mahdolliset ylimääräiset tarkastajat

Tarkastajien lausuntojen jälkeen väittelijä pyytää läsnäolijoita esittämään mahdolliset huomautukset. Hän voi sanoa esimerkiksi: ”Tämän jälkeen kehotan niitä läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista / huomauttamista, pyytämään puheenvuoron arvoisalta valvojalta.”

Valvoja pitää huolen, että väittelijä saa vastata kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

Tilaisuuden päättäminen

Valvoja julistaa lopuksi seisaalleen nousten tarkastustilaisuuden päättyneeksi. Tilaisuus saa kokonaisuudessaan kestää enintään kuusi tuntia. Väittelijä, valvoja ja tarkastajat poistuvat salista samassa järjestyksessä, kuin he ovat tulleet sisään: ensin opinnäytteen suorittaja, sitten valvoja ja tarkastajat. Yleisö ei taputa eikä muutenkaan osoita suosiota tilaisuuden aikana.

Onnittelut säästetään hetkeen, jolloin väittelijä on salin ulkopuolella ehtinyt kiittää tarkastajia ja valvojaa.