10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Projektiapurahan hakuohjeet

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan strategisten hankkeiden edistämiseen. Apurahoilla halutaan lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Apurahahakemuksia otetaan vastaan 15.9.2023-29.2.2024 välisenä aikana. Myöntöpäätöksiä tehdään hakuaikana noin kuuden viikon välein ja rahoitusta myönnetään, kunnes määrärahat on käytetty.  Hakemus tehdään Aspicore-verkkopalvelussa. Kaikille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Kuka voi hakea apurahaa?

Sibelius-Akatemian läsnä-olevat tutkinto-opiskelijat, nuorisokoulutuksen opiskelijat ja opetushenkilökunta. Apurahaa voi hakea myös esimerkiksi aineryhmän puolesta.

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa?

Apurahahankkeen tulee lisätä Sibelius-Akatemian toiminnan vaikuttavuutta ja hyödyttää Akatemian opetusta, tutkimusta tai taiteellista toimintaa.

Apurahaa voi hakea uusiin strategisiin avauksiin, tapahtumiin tai muihin kertaluonteisiin kuluihin, jotka sisältävät esimerkiksi palkkioita, tila- tai tekniikkakuluja, julkaisukuluja tms.

Projektiapurahoja on suunnattu aiemmin mm. aineryhmien merkittäviin vuosijuhliin tai yleisöhankkeisiin, Akatemian strategisten kv-partnereiden yhteistyöhankkeisiin sekä yhteiskunnallisesti vaikuttaviin konserttikokonaisuuksiin.

Mihin tarkoituksiin apurahoja ei myönnetä?

  • Yliopiston perustoimintaan
  • Elinkustannuksiin
  • Instrumenttien tai laitteiden (esim. tietokone) hankintaan
  • Tutkimushankkeisiin
  • Opiskelijoiden palkkoihin
  • Jatkuvaan tai toistuvaan toimintaan

Mille ajalle apurahaa voi hakea?

15.9.2023-31.12.2024 tai niin kauan kunnes jakovara on käytetty. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Myöntöpäätöksiä noin kuuden viikon välein:

27.10.2023

1.12.2023

19.1.2024

1.3.2024

Kuinka suurta apurahaa voi hakea?

Haettavalle summalle ei ole rajoitusta. Pääsääntöisesti apurahat ovat 1 000-5 000 euroa. Harkinnan mukaan voidaan myöntää myös suurempia apurahoja.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa voi hakea Aspicore-apurahajärjestelmässä 15.9.2023 alkaen.

Lisätietoa

Anni Pokki
tukisäätiön asiamies
050 476 69 61

siba.apurahat@uniarts.fi