10v juhlalogo 10v juhlagif

Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Valmistujan muistilista

Mitä asioita tulee huomioida ja tehdä, kun olet valmistumassa.

Varmista, että olet suorittanut tutkintoosi kuuluvat opinnot

Kun laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS), teet suunnitelman siitä, millä aikataululla suoritat tutkintoosi kuuluvat opinnot ja milloin tavoitteenasi on valmistua. Kun valmistuminen lähestyy, ota selvää hyvissä ajoin, mitkä ovat oman akatemiasi valmistumispäivät ja mihin mennessä sinun tulee hakea tutkintotodistusta. Kaikki tutkintoosi sisältyvät opinnot tulee olla suoritettuina todistuksenhakupäivään mennessä. 

Kun valmistuminen lähestyy, tarkista, että olet suorittanut kaikki HOPSiisi sisältyvät opinnot. Omien opintojesi edistymistä voit seurata Opiskelijan Pepistä omasta HOPSistasi tai omista opintosuorituksistasi (Opintoni -> Opintosuoritukset). Suorituksia voi seurata myös Tuudosta (Opinnot -> Suoritetut opinnot). 

Tarvittaessa saat apua opintojesi tilanteen tarkastamiseen oman aineryhmäsi, koulutusohjelmasi tai opetusalueesi suunnittelijalta.

Tarkista valmistumisen aikataulu ja ilmoittaudu publiikkiin

 
Voit hakea tutkintotodistusta kun:  

  • opinnäytteesi on hyväksytty 
  • olet suorittanut kypsyysnäytteen 
  • olet suorittanut kaikki tutkintoosi vaadittavat opinnot 

Jos olet epävarma siitä, oletko suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, ole yhteydessä oman akatemiasi opintopalveluihin tai oman aineryhmäsi suunnittelijaan.  

Tutkintotodistus ja sen liitteet

Saat tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen tutkintokielesi mukaisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Sen lisäksi saat molemmista englanninkielisen käännöksen. 

Jos valmistut englanninkielisestä ohjelmasta tai olet suorittanut tutkintosi englannin kielellä, saat myös alkuperäisen englannin kielisen tutkintotodistuksen sekä englanninkielisen opintosuoritusotteen.  

Tutkintotodistuksen mukana saat englanninkielisen, kansainväliseen käyttöön tarkoitetun, Diploma Supplement -liitteen, jossa kerrotaan tutkintosi sisällöstä. Diploma Supplementista käy ilmi tutkinnon taso ja sisältö. Lisäksi siinä kuvataan Suomen koulutusjärjestelmää. 

Valmistuminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen

Sinun on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevana valmistuminen onnistuu ainoastaan, mikäli kaikki tutkintoon vaaditut opinnot on suoritettu edellisen lukukauden aikana.  

Jos olet jättänyt opinnäytteesi tarkastettavaksi viimeistään edellisen lukukauden viimeisenä päivänä ja olet suorittanut kaikki muut tutkintoon vaaditut opinnot, mukaan lukien kypsyysnäyte, voit ilmoittautua poissaolevaksi ja valmistua halutessasi poissaolevana. Opinnäytteen arviointia ja hyväksymistä varten sinun ei tarvitse ilmoittautua läsnä olevaksi. Jos olet lukuvuosimaksuvelvollinen niin tässä tapauksessa sinulta ei myöskään peritä lukuvuosimaksua valmistumislukukaudelta. 
   
Mikäli olet ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi valmistumislukukautta seuraavalle lukukaudelle, eikä sinulla ole muuta tutkinnon suoritusoikeutta yliopistoon, ilmoittautumisesi perutaan akatemian opintopalveluissa. Sinulla on oikeus saada maksamasi ylioppilaskunnan jäsenmaksu takaisin ylioppilaskunnan päätösten mukaisesti. 

Hae Kuvataideakatemian tutkintotodistusta

Hae Sibelius-Akatemian tutkintotodistusta

Hae Teatterikorkeakoulun tutkintotodistusta

Täytä esittelytietosi Teatterikorkeakoulun MAx-katalogiin

MAx-katalogi jakaa työnantajille tietoa valmistuneista maistereista. Valmistuneiden tiedot julkaistaan sivulla aina lukukausien päätteeksi.

Linkki lomakkeelle julkaistaan tässä 16.10.2023.

Valmistuminen ja Kelan opintotuki

Saanko opintotukea valmistumiskuukaudelta?

Mikäli olet opintotukea nostava huomioi, että jos valmistumispäiväsi on aikaisempi kuin 18. päivä sinulla ei sinä kuukautena ole oikeutta opintotukeen. 

Miten valmistuminen vaikuttaa opintotuen tulonvalvontaan?

Tulovalvonnassa opintotuen saajan koko vuoden (1.1.–31.12.) tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan.  

Kun Kela tekee tulovalvonnan, Kela tarkistaa tulotiedot verotustiedoista ja tulorekisteristä. Valmistumista ei kuitenkaan aina voida huomioida päätösehdotuksessa. Voit siis saada päätösehdotuksen, vaikka olet saanut tulosi tai osan tuloistasi muuna kuin opiskeluaikana. Silloin sinun kannattaa tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyyntö ja selvittää siinä opiskeluaikasi ja se, milloin olet tulosi saanut. 

Opintolainahyvitys ja opintolainavähennys

Jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi.  
Lue opintolainahyvityksestä 

Jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi ennen 1.8.2014 ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen. Opintolainavähennys on verovähennys. Kun lyhennät opintolainaasi pankille, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja.  

Huomioi nämä asiat valmistumisen yhteydessä

Käyttöoikeutesi Taideyliopiston järjestelmiin (sähköposti, Opiskelijan Peppi, Moodle, Tuudo jne.) sekä kulkuoikeutesi Taideyliopiston tiloihin ovat voimassa seuraavasti: 

  • Jos valmistut kevätlukukaudella (1.1.-31.7.), käyttöoikeudet päättyvät 30.9. 
  • Jos valmistut syyslukukaudella (1.8.-31.12.), käyttöoikeudet päättyvät 28.2. 

Poikkeuksena Tuudon opiskelijatunnus/opiskelijakortti, jonka voimassaolo päättyy valmistumispäivään. 

Kun olet valmistunut, muistathan

  • ottaa uniarts-sähköpostista ja verkkoasemalta talteen tärkeät viestisi ja tiedostosi 
  • tyhjentää omat tavarasi Taideyliopiston tiloista (lokerot, kaapit jne.) 
  • palauttaa kulkutunniste kampuksen infoon 

Anna palautetta kanditutkinnostasi

Kandipalaute

Suomalaissa yliopistoissa kerätään tietoa valtakunnallisella Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyllä. Kandipalaute-kysely on osa Taideyliopiston laatujärjestelmää. Taideyliopisto käyttää Kandipalautteen tuloksia parempien toimintatapojen kehittämiseen. Yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta 3 % osoitetaan tämän opiskelijapalautteen perusteella. Kyselyyn vastataan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä.