Teatterikorkeakoulun tutkintotodistuksen hakeminen

Ohjeet Teatterikorkeakoulun tutkintotodistuksen hakemiseen sekä tietoa valmistumispäivistä.

Kandidaatin tutkintotodistus

Todistuksen saa noutaa opintopalveluista valmistumispäivinä. 

Hakiessasi kandidaatin tutkintotodistusta vastaa ensin valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn osoitteessa https://kandipalaute.fi. Vastattuasi sinut ohjataan kandidaatin tutkinnon todistushakemukselle. Jos et voi vastata kyselyyn, ota yhteyttä osoitteeseen kandipalaute@uniarts.fi.

Kandipalautekyselyyn vastaaminen kestää 15–20 minuuttia. Kyselyn tuloksia käytetään yliopiston opetuksen kehittämiseen. Kandipalaute on osa yliopistojen rahoitusmallia: Tulokset ja vastausprosentti vaikuttaa yliopiston saaman kokonaisrahoituksen määrään, joten vastaukset ovat myös tätä kautta arvokkaita. Taideyliopisto ei pysty yhdistämään annettuja vastauksia opiskelijoihin.

Maisterin tutkintotodistus

Voit hakea tutkintotodistusta, kun olet saanut suunnittelijan välityksellä myönteiset tarkastuslausunnot opinnäytteesi tarkastajilta eli jo ennen kuin opetusneuvosto on hyväksynyt opinnäytteen. Jos opinnäytettä ei hyväksytä opetusneuvostossa, todistuspyyntö raukeaa automaattisesti.   

Tohtorin tutkintotodistus

Lukuvuoden 2022-2023 valmistumisaikataulu

Todistuksen noutaminen ja publiikki

Tutkintotodistuksen voi noutaa valmistumispäivästä alkaen opintopalveluista (ellei valmistuja ole tutkintotodistusta hakiessaan ilmoittanut muuta). 

Teatterikorkeakoulu järjestää juhlallisen todistuksenjakotilaisuuden, publiikin, joulukuussa ja kesäkuussa. 

Seuraavat publiikit: 

  • pe 16.6.2023 
  • pe 15.12.2023 klo 14
  • pe 14.6.2024

Publiikkiin kutsutaan kaikki siihen mennessä kyseisen lukukauden aikana maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet.